May mga tao ba sa paligid mong mahirap mahalin?

#pastorjeffph
#TheDailyBrad

Leave a Reply